Floating Icons on Left Border

ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา Thailand 4.0 &
Smart Classroom

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีดูเทค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา(EdTech) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามานานกว่า 10 ปี มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีเข้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกองค์รวมของชาติ ทั้งกลุ่มหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษาโดยการส่งมอบคุณค่าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานและการบริการที่ประทับใจ

พันธกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นที่รู้จักและขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง

ค่านิยม

S :

Share information มีการสื่อสาร แชร์ข้อมูลกันตลอดเวลาทั้งในการประชุม
    แชร์ไดรฟ์ขององค์กร อีเมล์ หรือในไลน์กลุ่ม

C :

Having Committment รับปากแล้วต้องทำให้ได้ และเคารพต่อผู้อื่น
    เวลาและ TimeLine

H :

Stay Hungry กระหายที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

O :

Be as One มีความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว ไว้ใจซึ่งกันและกัน

O :

Operate simple and easy ขจัดความยุ่งยากให้ทำงานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

L :

Listen to customer carefully รับฟังเสียงของลูกค้าอย่างตั้งใจและระมัดระวัง

ลูกค้าของเรา

โรงเรียนในสังกัด อปท.
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาแก้วสงขลา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำปาง
- ฯลฯ
โรงเรียนในสังกัด อช. โรงเรียนบุรารักษ์Map


ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา


Mobile Application & Web Application
ตัวแทนการสื่อสารจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองและนักเรียน
App Screen Mockup

สำหรับนักเรียน
และผู้ปกครอง

เพื่อที่โรงเรียนใช้ในการสื่อสารข้อมูลและสถานะต่างๆ ของนักเรียน รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนได้ในทันทีที่มีการแจ้งจากทางโรงเรียนและจากอาจารย์

 • ตรวจสอบสถานะการเข้าเรียน และออกจากโรงเรียน
 • รับการแจ้งเตือนข่าวสาร และประกาศอื่นๆ ของโรงเรียน
 • คะแนนความประพฤติ
 • คะแนนคุณลักษณะ อ่านคิดฯ
 • สถิติการมาเรียน
 • ผลการเรียน
การจัดการการเช็คชื่อนักเรียนของครูประจำชั้น
ในการเช็คโฮมรูมสำหรับครูประจำชั้น
และการเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชาสำหรับครูอาจารย์ประจำวิชา
App Screen Mockup

สำหรับครู
และบุคลากร

การจัดการการเช็คชื่อนักเรียนของครูประจำชั้น ในการเช็คโฮมรูมสำหรับครูประจำชั้น และการเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชาสำหรับครูอาจารย์ประจำวิชา

 • ระบบบันทึกการเข้าเรียน โดยครูผู้สอน หรือครูประจำชั้น
 • ระบบการสร้างใบลา กำหนดวันและเหตุผลการลา
 • ระบบอนุมัติการลา
 • รายงานบัญชีเรียกชื่อ
 • รายงานการมาปฏิบัติงาน
 • แบบประเมิน SDQ
 • เยี่ยมบ้านนักเรียน
 • งานครูประจำชั้น และครูผู้สอน
 • ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
สามารถเรียกดูเอกสารหนังสือราชการ
เพื่อขยายขีดความสามารถการเข้าถึงของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถดูหนังสือเอกสารราชการได้จากที่ใดก็ได้ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
App Screen Mockup

สำหรับเอกสาร
หนังสือราชการ

สามารถเรียกดูเอกสารหนังสือราชการ เพื่อขยายขีดความสามารถการเข้าถึงของผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดูหนังสือเอกสารราชการได้จากที่ใดก็ได้ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

 • สามารถแจ้งวันที่รับหนังสือได้
 • สามารถแสดงรายละเอียดในหนังสือเข้าได้
 • สามารถแสดงสถานะหนังสือ รับแล้ว หรือ รอรับได้
 • รองรับการเกษียณหนังสือได้
 • สามารถแนบเอกสารได้ทั้งไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ

ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ระบบถูกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย ตามแนวคิด Thailand 4.0 (Paperless) เพื่อความง่ายในการรวบรวมข้อมูลภายในโรงเรียนเพื่อช่วยในการหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศ โดยตัวระบบเป็น WebApp ทำให้ง่ายในการใช้งาน และรองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย

Qobo

Qobo เน้นการโต้ตอบและความสามารถในการลงมือปฏิบัติจริงในระหว่างการเล่นทําให้เด็ก ๆ สามารถแก้ปัญหาและคิดอย่างอิสระ
More

Q-scout

Q-scout สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์มากกว่า 10 ตัวที่มีโครงสร้างต่างกัน
More

Qoopers

Qoopers สามารถตั้งโปรแกรมบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากมายรวมทั้งโทรศัพท์ แพด และคอมพิวเตอร์
More

Interactive Whiteboard

Resolution: 3820x2160
OperatingSystem: Android/Window
OPS: Customization
More